Detta kunskapsstöd ger vägledning i planeringen av aktiviteter för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik.

Kunskapsstödet är framtaget för dig som är beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom kommunala verksamheter med mycket kontakt med äldre personer. Det kan även vara ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet och som har möjlighet att initiera insatser som berör äldre personer.

Relaterad läsning

Digital teknik för social delaktighet bland äldre