Ensamhet kan påverka hälsan

Lyssna

I det här faktabladet lyfter vi kortfattat fram delar av rapporten ”Ensamhet – förekomst, konsekvenser och åtgärder – En kartläggning”. Både svenska och internationella studier visar att det finns ett tydligt samband mellan ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa, suicidtankar och förtida död. Förekomsten av ensamhet skiljer sig åt mellan grupper i befolkningen, vissa grupper är mer utsatta än andra.

Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med frågor om ensamhet, sociala relationer eller psykisk hälsa på nationell, regional och lokal nivå, alternativt i civilsamhälle eller näringsliv.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 24106