Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2002.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år