Erfarenheter samt förstärkt kommunikation vid vaccination mot säsongsinfluensa 2020/21 – Lärdomar att ta med till säsongsinfluensavaccination och vaccination mot covid-19

Lyssna

Covid-19-pandemin förändrade både praktisk planering och kommunikation för vaccination mot säsongsinfluensa, jämfört med föregående säsonger. I ett regeringsuppdrag har Folkhälsomyndigheten samlat erfarenheter och lärdomar som kan användas i kommande vaccinationsinsatser för såväl covid-19 och säsongsinfluensa som andra vacciner som ges till vuxna.

Rapporten är en återrapportering av regeringsuppdraget och riktar sig även till beslutsfattare, tjänstemän och kommunikatörer inom nationella, regionala och lokala myndigheter samt personal inom vård och omsorg som arbetar med vaccinationerna mot säsongsinfluensa och covid-19. Folkhälsomyndigheten vill genom rapporten dokumentera och sprida resultaten av uppdraget.

Många av uppdragets resultat berör behovet att samla data och kunskap om olika målgrupper som rekommenderas vaccination samt att förbättra arbetet med att tillgängliggöra och nå dessa grupper med erbjudande om vaccination. I många fall har behoven varit kända sedan tidigare men resultaten ger en tydlig bild av vilka ytterligare insatser som behövs inom det kontinuerliga arbetet med vaccination mot säsongsinfluensa. Flera av slutsatserna från uppdraget berör kommunikationsutmaningar. Erfarenheterna från arbetet med covidvaccination kommer också att föra in värdefull kunskap inför kommande vaccinationsinsatser för såväl covid-19 och säsongsinfluensa som andra vacciner som ges till vuxna. Kunskapen kan användas i framtida planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot dessa sjukdomar.

Bilagor

Bilaga 1. Erfarenheter från vaccinationer mot säsongsinfluensa hösten 2020 (PDF, 508 kB)

Bilaga 2. Vaccination – En intervjustudie (PDF, 458 kB)

Bilaga 3. Anteckningar möte (PDF, 149 kB)

Bilaga 4. Angående höstens influensavaccinationer (PDF, 146 kB)

Relaterad läsning

Vaccination mot influensa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 21066