Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Lyssna

Dessa rekommendationer för falldefinitioner vid smittskyddsanmälan är utfärdad av Folkhälsomyndigheten för att skapa en enkel, översiktlig och gemensam vägledning för de sjukdomsfall som ska anmälas enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) respektive smittskyddsförordningen (SFS 2004:255).

För att kunna möta kunskapsutvecklingen inom diagnostik och infektionsepidemiologi genomförs en årlig översyn och uppdatering av dessa falldefinitioner.

Version 10, 2022.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 39
Artikelnummer: 22298