Förebyggande av spridning av MRSA från människa till lantbrukets djur

Lyssna

Detta dokument är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare för att förhindra spridning av MRSA från människa till djur i lantbruksmiljöer. I dokumentet beskrivs bland annat riskfaktorer som kan föreligga hos människan och hur dessa faktorer kan innebära risk för smittöverföring.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 2015-4-13