FN:s högnivåpolitiska forum för Agenda 2030 – En kartläggning av relationen mellan de globala hållbarhetsmålen och den nationella folkhälsopolitiken samt miljömålen

Lyssna

Detta underlag utgör en kartläggning av hur de mål som granskas vid FN:s högnivåpolitiska forum för Agenda 2030 för hållbar utveckling, HLPF 2019, relaterar till de riksdagsbundna folkhälsopolitiska målen. Kartläggningen beaktar även de riksdagsbundna miljökvalitetsmålen som utgör en viktig utgångspunkt för det svenska genomförandet av agendan. Underlaget omfattar även en beskrivning av den globala och nationella uppföljningen av målen.

Syftet med kartläggningen är att översätta de globala målen till en svensk kontext och visa på synergierna mellan målen. Ambitionen är att bidra till ett mer effektivt och ändamålsenligt genomförande av agendan. Genom att visa på vilka åtgärder som behövs för att uppnå redan beslutade riksdagsbundna mål kan såväl de folkhälsopolitiska målen som miljömålen användas som ett kraftfullt verktyg för att bidra till en mer hållbar utveckling, nationellt som globalt.

Relaterad läsning

GD-Forum Agenda 2030

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 24
Artikelnummer: 19053