FNs politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) – Agenda 2030 och strategiskt folkhälsoarbete för återhämtning bortom pandemin

Lyssna

Denna rapport redogör för hur den svenska folkhälsopolitiken relaterar och bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Rapporten beskriver även hur olika aspekter av folkhälsan i Sverige påverkats av covid-19-pandemin och diskuterar vikten av ett strategiskt folkhälsoarbete för återhämtning bortom pandemin.

Rapporten är ett kunskapsunderlag framtaget för Sveriges deltagande i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndigheten deltar vid högnivåmöte om Agenda 2030 (nyhet 2021-07-05)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 17
Artikelnummer: 21162