Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall HSLF-FS 2023:8

Lyssna

HSLF-FS 2023:8

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 22 februari 2023
  • Utkom från tryck: 1 mars 2023
  • Gäller från och med: 1 mars 2023

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:7

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2