HSLF-FS 2015:7

Grundförfattning

  • Beslutad: 1 juli 2015
  • Utkom från tryck: 22 juli 2015
  • Gäller från och med: 1 juli 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2015:26

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:10

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:23

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:45

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:4

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:35

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:45

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)