Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker FoHMFS 2014:2

Lyssna

FoHMFS 2014:2

Grundförfattning

  • Beslutad: 2 januari 2014
  • Utkom från tryck: 4 februari 2014
  • Gäller från och med: 3 januari 2014

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2019:27

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:64

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8