Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar HSLF-FS 2015:27

Lyssna

HSLF-FS 2015:27

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 17 november 2015
  • Utkom från tryck: 27 november 2015
  • Gäller från och med: 1 december 2015

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:10

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2