Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar HSLF-FS 2015:10

Lyssna

HSLF-FS 2015:10

Grundförfattning

  • Beslutad: 1 juli 2015
  • Utkom från tryck: 22 juli 2015
  • Gäller från och med: 1 juli 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2015:27

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:24

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2023:12

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: