Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar HSLF-FS 2022:24

Lyssna

HSLF-FS 2022:24

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 28 mars 2022
  • Utkom från tryck: 4 april 2022
  • Gäller från och med: 1 april 2022

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:10

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2