HSLF-FS 2023:12

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 8 mars 2023
  • Gäller från och med: 15 mars 2023

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:10

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)