Förebyggande insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändning – En kartläggande litteraturöversikt om forskningens omfattning och karaktär

Lyssna

Detta är en litteraturöversikt om förebyggande insatser inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Resultatet är tänkt att ge en karta över vilka insatstyper som finns utvärderade inom området ANDT, öka förståelsen för specifika utvärderingsfrågor inom området och ge vägledning för behov av ytterligare kunskap.

Rapporten vänder sig till regionala och lokala ANDT-samordnare, beslutsfattare, forskare samt andra som är intresserade av ANDT-förebyggande arbetet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 35
Artikelnummer: 19052