Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Lyssna

Det här faktabladet summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer.

Faktabladet vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar, eller arbetar med insatser till föräldrar som har psykisk sjukdom.

Faktabladet ingår i kunskapsarbetet för att utveckla stödet till barn som är anhöriga till en förälder som har en psykisk sjukdom.

Relaterad läsning

Huvudrapport: En systematisk översikt av översikter – Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 00178-2017