Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper (delrapport 1) – Bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars–27 maj 2020

Lyssna

Det är av vikt att identifiera grupper i befolkningen som har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjuklighet i covid-19 i syfte att bedriva riktade insatser och förebygga fortsatt smittspridning.

För att få kunskap om insjuknande i covid-19 skiljer sig mellan olika yrkesgrupper har persondata från anmälningar med bekräftad covid-19 samkörts med register över yrkesklassificering vid SCB.

Relaterad läsning

Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier – delrapport 2

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 11
Artikelnummer: 20099