Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 11-25 september 2023 – En undersökning av blodprover från öppenvården i åtta regioner

Lyssna

Denna undersökning visar att cirka 97 procent av befolkningen i nio av Sveriges regioner i september 2023 hade antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med antikroppar var hög i alla åldersgrupper, högst i åldersgruppen 14-18 år med nära 100 procent och lägst hos barn 0-13 år med 90 procent. I den senare åldersgruppen var en mycket liten andel vaccinerade vid tidpunkten för undersökningen. I alla åtta deltagande regioner var andelen med antikroppar hög, mellan 91 procent och 98 procent.

Relaterad läsning

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23255