Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020

Lyssna

Rapporten redovisar resultatet av en egenprovtagning av covid-19 i region Stockholm under perioden 26:e mars och 3:e april 2020. Resultaten visar att ca 2,5 % Stockholmarna bar på SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, i de övre luftvägarna vid tidpunkten för undersökningen. Undersökningen omfattade 738 inbjudna deltagare i åldrarna 2 till 86 år som utförde egenprovtagning i hemmet samt återgav eventuella symtom via en enkät. I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 samt de symtom som rapporterades. Undersökningen gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Undersökningar avseende förekomst av sjukdom (där undersökningar om förekomst av covid-19 finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 20051