Förekomsten av covid-19 i Sverige 12–16 april 2021

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomförde undersökningen för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige under perioden 12–16 april 2021. Det var den sjätte undersökningen av liknande slag på nationell nivå. Prov från 4 758 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19. Av dessa var 1 300 av deltagarna hemmahörande i Stockholm och av dessa var 0,9 procent positiva för SARS-CoV-2. För övriga regioner var deltagarantalet för litet för att beräkna den regionala förekomsten.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 samt de symtom som rapporterades. Undersökningen gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 21103