Förekomsten av covid-19 i Sverige 15–19 november 2021

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomförde undersökningen för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige under perioden 15–19 november 2021. Det var den åttonde undersökningen av liknande slag på nationell nivå. Prov från 2 253 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,5 procent av de slumpvis utvalda deltagarna hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 och de symtom som rapporterades. Undersökningen gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 21298