Förekomsten av covid-19 i Sverige 21–24 april och 25–28 maj 2020

Lyssna

Två undersökningar visar att uppskattningsvis 0,9 procent av befolkningen hade en pågående infektion av SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 21–24 april 2020 och 0,3 procent mellan 25–28 maj 2020.

Resultaten från deltagare hemmahörande i region Stockholm visade att totalt 2,3 procent av befolkningen där hade en aktiv infektion med covid-19 21–24 april medan 0,7 procent var positiva 25–28 maj.

De två undersökningarna genomfördes av Folkhälsomyndigheten med stöd från Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 20105