Förekomsten av covid-19 i Sverige 24–28 augusti och 21–25 september 2020

Lyssna

Två nationella stickprovsundersökningar visar att ingen av de slumpvis utvalda deltagarna bar på SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 24–28 augusti och 21–25 september.

I augusti-undersökningen deltog 2 518 frivilliga individer mellan 2 och 90 år och i september-undersökningen 2 461 individer mellan 2 och 90 år.

De två undersökningarna genomfördes av Folkhälsomyndigheten med stöd från Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 20161