Förekomsten av covid-19 i Sverige 30 november–4 december 2020

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomförde undersökning för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige under perioden 30 november – 4 december 2020. Det var den femte undersökningen av liknande slag på nationell nivå. Prov från 2 983 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19. Av dessa var 790 av deltagarna hemmahörande i Stockholm och av dessa var 1,0 procent positiva för SARS-CoV-2. För övriga regioner var deltagarantalet för litet för att beräkna den regionala förekomsten.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 samt de symtom som rapporterades. Undersökningen gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 20218