Förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i 11 av Sveriges regioner 26–29 september 2022

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomförde undersökningen för att uppskatta förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i 11 av Sveriges regioner under perioden 26–29 september 2022. Denna tionde undersökning omfattade totalt 1 687 frivilliga personer, 2 till 94 år gamla, som lämnande in ett analyserbart prov från övre luftvägarna och 1 554 personer som lämnade ett analyserbart blodprov. Resultaten visar att uppskattningsvis 1,5 procent av befolkningen i 11 av Sveriges regioner var positiva i PCR för SARS-CoV-2 i övre luftvägarna, samt att 93,5 procent av Sveriges befolkning hade antikroppar mot viruset under denna tidsperiod.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 och de symtom som rapporterades. Undersökningen genomfördes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 22252