Förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 21–25 mars 2022

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomförde undersökningen för att uppskatta förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige under perioden 21–25 mars 2022. Det var den nionde undersökningen på nationell nivå. Totalt omfattade undersökningen 2 659 frivilliga personer, 2 till 96 år gamla, som lämnande in ett analyserbart prov från övre luftvägarna och 2 587 personer som lämnade ett analyserbart blodprov.

Resultaten visar att uppskattningsvis 1,4 procent av Sveriges befolkning var positiva i PCR för SARS-CoV-2 i övre luftvägarna, samt att 93,3 procent av Sveriges befolkning hade antikroppar mot viruset under denna tidsperiod. I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 och de symtom som rapporterades. Undersökningen genomfördes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 22111