En undersökning vid campus Umeå visar att sex av 9 907 individer som oberoende av symtom provtog sig hade påvisbar arvsmassa från viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, i övre luftvägarna 31 augusti–14 september 2020. Den låga förekomsten av covid-19 i gruppen överensstämde med andra observationer att smittspridningen i landet var låg vid tidpunkten.

Undersökningen utfördes av Region Västerbotten, i samarbete med Umeå universitet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och med stöd från Försvarsmakten.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 samt de symtom som rapporterades.

Relaterad läsning