Förekomsten av övervikt och fetma hos barn är hög och ökar med åldern

Lyssna

Förekomsten av övervikt och fetma bland barn 6-9 år är hög, ökar med åldern och är större hos flickor. Det visar en kartläggning av ett representativ urval i Sverige.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, i till exempel skolor, kommuner eller länsstyrelser.

Engelsk version av publikationen

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 18049