Förekomsten av rökning på svenska skolgårdar – En sammanställning av nationella, regionala och kommunala kartläggningar

Lyssna

I denna rapport presenteras en lägesbild av förekomsten av rökning på svenska skolgårdar och vilka metoder som används för att mäta förekomsten. Här kan du också läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på om du själv planerar att genomföra en kartläggning av förekomsten av rökning.

Rapporten vänder sig till dig som arbetar med tobakstillsyn eller tobaksförebyggande arbete i skolan.

Rapporten är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: