I detta faktablad presenteras en lägesbild av förekomsten av rökning på svenska skolgårdar. Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med tobakstillsyn eller tobaksförebyggande arbete i skolan.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar