Förskolan gynnar barns psykiska hälsa – En genomgång av den vetenskapliga litteraturen

Lyssna

Förskola med den utformning som finns i de nordiska länderna har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. Goda rutiner vid övergången mellan förskola och skola och kompetensutveckling av personal är viktiga aspekter när det gäller förskolans utformning, med effekter på barnens psykiska hälsa och kognitiva utveckling. Det visar en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Resultaten från faktabladet kommer från rapporten "Förskolans påverkan på barns hälsa" och berör endast barns psykiska hälsa och utveckling. I rapporten inkluderas fler aspekter, exempelvis infektionssjukdomar.

Relaterad läsning

Förskolans påverkan på barns hälsa – en genomgång av den vetenskapliga litteraturen

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 01086-2017-2