Förskolans påverkan på barns hälsa – en genomgång av den vetenskapliga litteraturen

Lyssna

Förskolan med den utformning som finns i den nordiska länderna har positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Goda rutiner vid övergången mellan förskola och skola och kompetensutveckling av personal är viktiga aspekter när det gäller förskolans utformning, med effekter på både barnens psykiska hälsa och kognitiva utveckling.

Rapporten har tagits fram i samverkan med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och redovisar resultat från en systematisk litteraturöversikt i två delar. Den riktar sig främst till kommunala beslutsfattare med ansvar för barn- och förskolefrågor.

Relaterad läsning

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa – En genomgång av den vetenskapliga litteraturen

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 70
Artikelnummer: 01086-2017-1