Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst, Metodrapport 2023

Lyssna

I den här metodrapporten beskrivs den kartläggande litteraturöversikt som genomfördes år 2023 och som utgör underlag till rapporten Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 17
Artikelnummer: 23204