Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst – En rapport om implementering av metoder inom folkhälsoområdet

Lyssna

Den här rapporten handlar om implementering. Här presenteras och diskuteras hur nya insatser, arbetssätt och produkter kan spridas och implementeras. När det nya, ibland efter många års utvecklingsarbete, bedöms som rimligt och lämpligt, förväntar man sig kanske att det ska börja användas relativt omgående. Men så är sällan fallet. I detta läge befinner sig det nya snarast bara i början av en lång process mot rutinmässig användning. Att snabba på processen ”från nyhet till vardagsnytta” är alltså en angelägen uppgift.

Vår förhoppning är att det här materialet ska vara ett stöd för dig som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya insatser med syfte att främja befolkningens hälsa. Kanske är du beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor, utvecklingsledare, strateg eller praktiker med samordnande uppgifter inom olika områden.

Beställ publikation

Lägg i varukorg (fhm.ljungbergs.se)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 68
Artikelnummer: 22199