Den här rapporten handlar om implementering. Här presenteras och diskuteras vetenskapliga rön om hur nya metoder och produkter kan spridas och implementeras. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

Som tillägg finns en metodbeskrivning samt checklista som separata publikationer.

Uppdatering på gång

Vi håller för närvarande på att uppdatera Från nyhet till vardagsnytta utifrån vad som framkommit i forskningen sedan 2016. Vi kommer också att komplettera materialet med ett användarstöd bestående av korta filmade presentationer och konkreta exempel från olika användningsområden.

För att rapporten och checklistan ska utgöra ett så användbart stöd som möjligt vill vi gärna träffa potentiella användare inom olika verksamheter. Vi vill prata om erfarenheter av materialet och hur det skulle kunna utvecklas vidare för att ge ännu bättre stöd. Under hösten 2022 träffar vi därför representanter för kommuner, regioner, högskolor och idéburen sektor för att samla in behov av och förslag om stöd till implementering.

Relaterad läsning