Hälsoekonomiska utvärderingar av catch-up-vaccination mot humant papillomvirus av pojkar och män och riktade insatser till specifika grupper

Lyssna

I detta underlag presenteras de hälsoekonomiska utvärderingar som genomförts om att utreda behov, kostnader och att genomföra hälsoekonomiska analyser för vaccination mot HPV. Dels som catch-up-vaccination till pojkar och män och dels som en riktad insats till män som har sex med män (MSM), transpersoner och personer som lever med hiv.

För transpersoner och personer som lever med hiv presenteras endast en budgetpåverkan och ingen hälsoekonomisk utvärdering av vaccination, eftersom data för de grupperna bedömdes vara särskilt osäkra på grund av heterogenitet i grupperna

Resultaten från de hälsoekonomiska utvärderingarna tyder på att både catch-up-vaccination av pojkar och unga män, och riktad vaccination av MSM, till och med 26 års ålder, kan anses ha en rimlig kostnad i relation till dess hälsoeffekter. Kostnaderna för en sådan insats presenteras i rapporten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24102