Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Lyssna

HPV står för humant papillomvirus, vilket betyder vårtvirus hos människa. Det är en grupp av över 200 olika virustyper där vissa typer orsakar vanliga hudvårtor, andra typer orsakar könsvårtor (kondylom) och några typer orsakar cancer framför allt i livmoderhalsen, könsorganen och svalget.

Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls. Viruset sprids lätt via hud- eller slemhinnekontakt. De flesta infekteras med en eller flera olika typer av viruset under sin livstid. Några av dem som infekteras gör sig inte av med viruset ur kroppen och det har visat sig att dessa personer med kvarstående HPV-infektion har en ökad risk att få livmoderhalscancer, analcancer, cancer i svalgregionen och i könsorgan.

HPV-infektion i Sverige

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Varje år får omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakas av HPV. Över 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 550 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör i sjukdomen.

Sedan vaccination mot HPV startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar har minskat betydligt i vaccinerade åldersgrupper.

HPV-infektion i världen

HPV är vanligt i hela världen. Över 250 000 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer. Den största sjukdomsbördan är i låginkomstländer där mer än 85 procent av dödsfallen inträffar.

Vaccin

I Sverige har tre olika vacciner mot HPV godkänts:

  • 2-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 
  • 4-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18.
  • 9-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Alla tre vacciner är godkända för användning från nio års ålder till och med 45 års ålder. För närvarande är endast det 9-valenta vaccinet tillgängligt i Sverige.

Globalt finns ytterligare två godkända vacciner.

Vem rekommenderas vaccination?

HPV-vaccin erbjuds idag alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av flickor ingår i vaccinationsprogrammet sedan 2010 och omfattar alla flickor födda 1999 och senare. Vaccination av pojkar ingår sedan augusti 2020, och gäller pojkar födda 2009 och senare.

Dosering och intervall

  • För barn 9-14 år ges HPV-vaccin i ett två-dosschema, med minst sex månaders mellanrum mellan doserna.
  • För äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn används ett tre-dosschema. Då bör intervallet mellan de två första doserna vara 1–2 månader och intervallet mellan dos två och tre minst 4–5 månader.

Vem ska inte vaccineras?

Personer med överkänslighet mot någon del i vaccinet ska inte vaccineras. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Om en person är akut sjuk och har hög feber ska vaccinationen senareläggas till ett annat tillfälle. En lindrig infektion utgör däremot inte en kontraindikation för vaccinering. Gravida ska inte vaccineras.

Skyddseffekt

HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad. Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring. Alla vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är de HPV-typer som oftast orsakar livmoderhalscancer (omkring 70 procent av fallen), analcancer (80 procent av fallen) och svalgcancer (60 procent av fallen).

Skyddet från HPV-vaccin förväntas vara långvarigt och följs kontinuerligt upp i studier och i övervakningsprogrammet.

Biverkningar

De flesta reaktioner som förekommer är milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna är lokala reaktioner (smärta, rodnad, svullnad och kliande) vid stickstället, kortvarig feber, huvudvärk, trötthet och illamående. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Övrigt

Kvinnor födda 1994–1999 erbjuds gratis HPV-vaccination med efterföljande HPV-prov inom en kampanj för att utrota livmoderhalscancer. Alla regioner deltar i kampanjen som startade i maj 2021.

Läs mer

Läs mer på andra webbplatser