Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Lyssna

HPV står för humant papillomvirus, vilket betyder vårtvirus hos människa. Det är en grupp av över 200 olika virustyper där vissa typer orsakar vanliga hudvårtor, andra typer orsakar könsvårtor (kondylom) och några typer kan orsaka cancer.

HPV sprids lätt via hud- eller slemhinnekontakt. De flesta infekteras med en eller flera olika typer av viruset under sin livstid. Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och den läker oftast ut av sig självt. Några av dem som infekteras gör sig inte av med viruset och dessa personer (med kvarstående HPV-infektion) har en ökad risk att få livmoderhalscancer, analcancer, cancer i svalgregionen och i könsorgan.

HPV-infektion i Sverige

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Varje år får omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakas av HPV. Över 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 550 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör i sjukdomen.

Sedan vaccination mot HPV startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar har minskat betydligt i vaccinerade åldersgrupper.

HPV-infektion i världen

HPV är vanligt i hela världen. Över 250 000 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer. Den största sjukdomsbördan är i låginkomstländer där mer än 85 procent av dödsfallen inträffar.

Vaccin

I Sverige har tre olika vacciner mot HPV godkänts:

  • 2-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 
  • 4-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18.
  • 9-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Alla tre vacciner är godkända för användning från nio års ålder, utan övre åldersgräns. För närvarande är endast det 9-valenta vaccinet tillgängligt i Sverige.

Internationellt finns ytterligare tre vacciner mot HPV som fått marknadsgodkännande (två stycken 2-valenta vacciner och ett 4-valent vaccin).

Alla vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är de HPV-typer som orsakar flest fall av livmoderhalscancer (omkring 70 procent av fallen), analcancer (80 procent av fallen) och svalgcancer (60 procent av fallen).

Vem rekommenderas vaccination?

Alla barn erbjuds idag HPV-vaccin i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av flickor ingår i vaccinationsprogrammet sedan 2010 och omfattar alla flickor födda 1999 och senare. Vaccination av pojkar ingår sedan augusti 2020, och programmet omfattar pojkar födda 2009 och senare. Barn och ungdomar som omfattas av programmet har rätt till kostnadsfri vaccination mot HPV upp till 18 års ålder.

Dosering och intervall

  • För barn 9-14 år ges HPV-vaccin i ett två-dosschema, med minst sex månaders mellanrum mellan doserna.
  • För äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn används ett tre-dosschema. Då bör intervallet mellan de två första doserna vara 1–2 månader och intervallet mellan dos två och tre minst 3 månader.

Vem ska inte vaccineras?

Personer med överkänslighet mot någon del i vaccinet ska inte vaccineras. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Om en person är akut sjuk och har hög feber ska vaccinationen senareläggas till ett annat tillfälle. En lindrig infektion utgör däremot inte en kontraindikation för vaccinering.

Gravida ska inte vaccineras.

Skyddseffekt

HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad.

Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring.

Skyddet från HPV-vaccin förväntas vara långvarigt och följs kontinuerligt upp genom studier.

Biverkningar

De flesta reaktioner som förekommer är milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna är lokala reaktioner (smärta, rodnad, svullnad och kliande) vid stickstället, kortvarig feber, huvudvärk, trötthet och illamående. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Övrigt

Kvinnor födda 1994–1999 erbjuds gratis HPV-vaccination i samband med screening för livmoderhalscancer. Detta sker inom ramen för ett forskningsprojekt för att utrota livmoderhalscancer. Alla regioner deltar i projektet, som startade i maj 2021.

Läs mer