Vaccination mot humant papillomvirus

Lyssna

Humant papillomvirus (HPV), betyder vårtvirus hos människa. Det är en grupp av över 200 olika virustyper där vissa typer orsakar vanliga hudvårtor, andra typer orsakar könsvårtor (kondylom) och några typer kan orsaka cancer.

HPV sprids lätt via hud- eller slemhinnekontakt. De flesta infekteras med en eller flera olika typer av viruset under sin livstid. Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och den läker oftast ut av sig självt. Några av dem som infekteras gör sig inte av med viruset och dessa personer (med kvarstående HPV-infektion) har en ökad risk att få livmoderhalscancer, analcancer, cancer i svalgregionen och i könsorgan. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot dessa cancerformer, om man vaccineras innan man infekteras med HPV.

HPV-infektion i Sverige

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Varje år får omkring 1 000 kvinnor och 550 män i Sverige någon form av cancer som kan orsakas av HPV. Över 8 000 kvinnor behandlas årligen för cellförändringar, 550 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör i sjukdomen.

Det finns en ökad risk för HPV-orsakad cancer bland män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv.

Sedan vaccination mot HPV startade har man kunnat se att färre smittas med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar har minskat betydligt i vaccinerade åldersgrupper.

HPV-infektion i världen

HPV är vanligt i hela världen. Över 250 000 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer. Den största sjukdomsbördan är i låginkomstländer där mer än 85 procent av dödsfallen inträffar, delvis på grund av låg vaccinationstäckning och bristfällig tillgång till screening och behandling. Analcancer och mun- och svalgcancer har ökat under senare år i hela världen, också i Sverige.

Vaccin

I Sverige har tre olika vacciner mot HPV godkänts:

  • 2-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 16 och 18
  • 4-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18.
  • 9-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Alla tre vacciner är godkända för användning från nio års ålder, utan övre åldersgräns. För närvarande är endast det 9-valenta vaccinet tillgängligt i Sverige.

Internationellt finns ytterligare tre vacciner mot HPV som fått marknadsgodkännande (två stycken 2-valenta vacciner och ett 4-valent vaccin).

Alla vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är de HPV-typer som orsakar flest fall av livmoderhalscancer (omkring 70 procent av fallen), analcancer (80 procent av fallen) och svalgcancer (60 procent av fallen).

Vem rekommenderas vaccination?

Alla barn erbjuds idag HPV-vaccin i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skyddas mot HPV-orsakad cancer. Vaccination av flickor ingår i vaccinationsprogrammet sedan 2010 och omfattar alla flickor födda 1999 och senare. Vaccination av pojkar ingår sedan augusti 2020, och programmet omfattar pojkar födda 2009 och senare. Barn och ungdomar som omfattas av programmet har rätt till kostnadsfri vaccination mot HPV upp till 18 års ålder.

Dosering och intervall

  • För barn 9-14 år ges HPV-vaccin i ett två-dosschema, med minst sex månader mellan doserna.
  • För äldre barn och vuxna, och till immunsupprimerade barn används ett tre-dosschema. Då bör intervallet mellan de två första doserna vara 1–2 månader och intervallet mellan dos två och tre minst 3 månader.

Vem ska inte vaccineras?

Personer med överkänslighet mot någon del i vaccinet ska inte vaccineras. Svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet är en absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera).

Om en person är akut sjuk och har hög feber ska vaccinationen senareläggas till ett annat tillfälle. En lindrig infektion utgör däremot inte en kontraindikation för vaccinering.

Gravida ska inte vaccineras.

Skyddseffekt

HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer som vaccinerna innehåller, om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad. Skyddseffekten är hög på gruppnivå, cirka 50–70 procent, när det är oklart om de vaccinerade personerna var HPV-infekterade eller inte vid vaccination.

Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring.

Skyddet från HPV-vaccin förväntas vara långvarigt och följs kontinuerligt upp genom studier.

Biverkningar

De flesta reaktioner som förekommer av vaccinationen är milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna är lokala reaktioner (smärta, rodnad, svullnad och kliande) vid stickstället, kortvarig feber, huvudvärk, trötthet och illamående. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Övrigt

I augusti 2023 fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag av regeringen att utreda behov och kostnader för att erbjuda dessa grupper vaccination mot HPV. I uppdraget ingick också att genomföra hälsoekonomiska analyser och vid behov ta fram rekommendationer. Inom utredningen såg Folkhälsomyndigheten ett behov av vaccination mot HPV i grupper som hittills inte erbjudits denna vaccination på ett organiserat sätt. Grupperna inkluderar pojkar och män, inklusive män som har sex med män (MSM), transpersoner och personer som lever med hiv.

Inom ramen för ett forskningsprojekt för att utrota livmoderhalscancer erbjuds kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfri HPV-vaccination i samband med screening för livmoderhalscancer. Alla regioner i Sverige deltar i projektet, som startade i maj 2021.

Publikationer

Läs mer