Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger – en vägledning

Lyssna

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med hepatit och hiv för personer som injicerar droger styrs bland annat av Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60). Denna vägledning lyfter fram relevant forskning och kunskap inom området samt erbjuder ett ramverk och instruktioner på strategisk och saklig nivå. Vägledningen kan även användas som kunskapsunderlag i utbildningar och i olika former av beslutsunderlag.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 72
Artikelnummer: 15001