Handbok i tillsyn – Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö

Lyssna

Våld och skador i restaurangmiljön har ett direkt samband med gästernas berusningsnivå. Krögare och personal har en viktig funktion när det gäller att förhindra våldsbrott i den egna arbetsmiljön, exempelvis genom att inte servera alkohol till berusade gäster.

Här beskrivs arbetsmetoder som förstärker kommunens och polisens tillsyn av krogarna på ett sätt som gör krögare med personal medvetna om sitt ansvar att förebygga våld och skador. På samma gång resulterar arbetet i färre och mindre berusade och störande gäster, vilket skapar ökad trygghet för både gäster och personal. Handboken vänder sig till intresserade inom kommunen och polisen. Svar ges bland annat på frågor kring hur man bedömer berusningsgrader och ordningsläge, hur man praktiskt genomför och dokumenterar en tillsyn, hur man ger feedback samt förmedlar sitt arbetssätt och resultat via media.

Denna upplaga är reviderad 2014. Skriften är kostnadsfri men frakt tillkommer.

Beställ publikation

Lägg i varukorg (fhm.ljungbergs.se)

Relaterad läsning

Ansvarsfull alkoholservering

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 108
Artikelnummer: 14003