Folkhälsomyndighetens handledning för litteraturöversikter (version 2.0) handlar om systematiska arbetssätt för kunskapsframtagande baserat på forskningslitteraturen. Syftet är att ge vägledning i förutsättningar och metodsteg för "bästa tillgängliga kunskap" med hänsyn till frågeställning, angelägenhet, tillgängliga resurser och andra förutsättningar. För att passa myndighetens omfattande uppdrag och varierande kunskapsproduktion består handledningen av fyra olika arbetssätt: omfattande systematisk litteraturöversikt, begränsad systematisk litteraturöversikt, omfattande kartläggande litteraturöversikt och begränsad kartläggande litteraturöversikt.