Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011

Lyssna

Rapporten är unik eftersom den har genomförts vart fjärde år sedan 1987. Rapporten har fokus på kunskap och attityder om hiv hos allmänheten (16–44 år) i Sverige. Rapporten ger en bild av hur kunskapsläget och attityderna har förändrats över tid. Kortfattat visas att människor har god kunskap om hiv och färre än tidigare uppger rädsla för hiv. Det betyder i sig att det preventiva arbetet har varit framgångsrikt i Sverige. Samtidigt visas att fortfarande skulle cirka 20 % undvika nära kontakt med en person som lever med hiv. Detta pekar på det komplexa i det förebyggande arbetet.

Besök webbplatsen Hiv idag – för personal i sjukvården

Författare: Smittskyddsinstitutet
Publicerad:
Antal sidor: 53
Artikelnummer: 2012-10-2