Hög vaccinationsvilja mot covid-19 – mars 2021

Lyssna

Under pandemin med covid-19 följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19 genom en webbenkät som besvaras varje månad. Vaccinacceptans inkluderar faktorer som kunskap, attityder och beteenden, som påverkas av en rad individuella, praktiska och strukturella aspekter kopplat till vaccination. Frågorna berör dels inställning till vaccination mot covid-19, dels praktiska förutsättningar kring vaccination.

Detta faktablad sammanfattar resultaten från den undersökning som gjordes under mars 2021.

Läs mer

Acceptans för vaccination mot covid-19

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21080