Infektion med Cryptosporidium – ett nationellt strategidokument

Lyssna

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har gemensamt tagit fram en strategi för arbetet med cryptosporidiuminfektion. Dokumentet listar de åtgärder som myndigheterna anser som särskilt angelägna för att minska risken för cryptosporidiuminfektion hos människa.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 68
Artikelnummer: 2014-6-8