Infektioner och antibiotika på särskilt boende – En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2021

Lyssna

Publikationen är en sammanställning av 2021 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige (Svenska HALT). Syftet med sammanställningen är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal hälso- och sjukvård.

Mätningen genomfördes under ett år då covid-19 pandemin inneburit stora utmaningar för vård- och omsorgsverksamheter. Trots detta deltog 134 kommuner och 1 460 enheter med 16 877 vårdtagare. Andelen vårdtagare med en vårdrelaterad infektion var i årets mätning en procent, vilket är den lägsta nivån sedan mätningen startade 2015. Andelen vårdtagare med antibiotikabehandling är på samma nivå som vid tidigare mätningar och följsamheten till behandlingsrekommendationer både för urinvägsinfektioner och hud-och mjukdelsinfektioner är god.

I första hand vänder vi oss till dig som är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetschef eller personal på särskilt boende. Du arbetar lokalt eller regionalt med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, Strama, vårdhygien och smittskydd. Vi vänder oss även till dig som är beslutsfattare på kommunal nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22025