Svenska HALT

Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

Informationen på den här sidan vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska utföra mätning eller analysera och arbeta med lokala data. Du är sjuksköterska på SÄBO, verksamhetschef SÄBO, verksamhetsutvecklare, person som jobbar med Stramaarbete, vårdhygien eller är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Vad är svenska HALT?

HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner , förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare, och antibiotikaanvändning. Metoden bygger på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll och är evidensbaserad. Metoden används för mätningar i hela Europa (Healthcare- associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Mätningen är en stickprovsundersökning där aktuell situation mäts en förutbestämd dag på vård- och omsorgsboendet.

Vilka kommuner deltar?

Nationella mätningar har gjorts sedan 2014. Figuren nedan visar kommuner som har haft verksamheter som deltagit i mätningen.

Metoden Svenska HALT

 • Frivilligt deltagande.
 • Punktprevalensmätning som genomförs valfri dag under vecka 46–47.
 • Baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens evidensbaserade protokoll.
 • Metoden har anpassats till svenska förutsättningar.
 • Datainsamling och återrapportering sker i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Delta i mätningen

 • Särskilda boenden behöver inte föranmäla sig till mätningen.
 • HALT-modulen öppnas automatiskt vecka 46 för alla registrerande enheter i Senior alert med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, demens, korttid, psykiatri och LSS).
 • Läs igenom metodbeskrivning.
 • Studera utbildningsmaterial.
 • Välj en lämplig dag under vecka 46–47 då ni genomför mätningen.

Ta del av resultatet

 • I Senior alert kan olika typer av rapporter tas ut direkt när enheten avslutat och lämnat in sin data. Rapporterna visar jämförelser mellan enheter, kommuner och riket.
 • Folkhälsomyndigheten publicerar en nationell sammanställning "Svenska HALT i korthet" efter mätning.

Metodbeskrivning

Definitioner och kriterier för mätningen.

Metodbeskrivning Svenska HALT (PDF, 1,5 MB)

Utbildningsmaterial

Detta utbildningsmaterial vänder sig till dig som ska genomföra HALT-mätning och till dig som ska vidareutbilda på din enhet. Utbildningsmaterialet innehåller powerpointpresentationer med talmanus i anteckningsfältet, korta instruktionsfilmer (med ljud) om HALT-modulen och registrering samt fallövningar.

Presentationer

Om presentationerna ska skrivas ut, välj utskriftslayout "Anteckningssidor" för att få med talmanus.

Inledning och bakgrund

En kort introduktion till mätning och ämnet.

1. Vad är Svenska HALT (PowerPoint, 2,3 MB)
2. Vårdrelaterade infektioner (PowerPoint, 4,5 MB)

Hur går mätningen till?

Praktisk information om hur mätningen genomförs och vilka kriterier och definitioner som används i Svenska HALT.

3. Enhetsuppgifter (PowerPoint, 2,5 MB)
4. Inkludera vårdtagare (PowerPoint, 2,6 MB)
5. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (PowerPoint, 2,5 MB)
6. VRI och Antibiotikabehandling (PowerPoint, 2,6 MB)
7. Hjälp, stödmaterial och kontaktuppgifter (PowerPoint, 2,6 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

1. Var hittar jag HALT-modul och Enhetsregistrering (3,02 min)
2. Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och Lägga till person (3,33 min)
3. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (3,03 min)
4. Infektions- och Antibiotikaregistrering (11,20 min)
5. Avsluta HALT-mätning (2,16 min)

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar (PDF, 176 kB)
Facit fallövningar (PowerPoint, 4,2 MB)

Filmer från Temaföreläsningar

Inspelat material finansierat av Nationella Strama inom samarbetsprojektet HALT.

Urinvägsinfektion hos äldre - en (alltför) lätt diagnos?

Föreläsare: Pär-Daniel Sundvall, Distriktsläkare, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral, Nationella Strama och Strama Västra Götalandsregionen.
Filmtid: 18 minuter.

Svårläkta sår - när behöver antibiotika ordineras?

Föreläsare: Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorand Lunds Universitet, Sårcentrum Blekinge och RiksSår.
Filmtid: 18 minuter.

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se

Gå till toppen av sidan