Svenska HALT

Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet.

Underliggande innehåll:

Ingen Svenska HALT 2019

Folkhälsomyndigheten genomför tillsammans med Senior alert en årlig mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende (Svenska HALT). I år kommer vi inte att göra någon HALT-mätning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten ska se över hur vi ska förvalta mätningen, kostnaderna och hur ofta vi ska göra mätningen. När översynen är klar återkommer vi med information om de framtida mätningarna.

Om Svenska HALT

Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat HALT-2 (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Den första nationella mätningen genomfördes 2014.

Webbinarier för dig som ska delta i Svenska HALT

För dig som praktiskt ska utföra mätningen eller analysera och arbeta med lokala data angående VRI och antibiotika. Du är sjuksköterska på SÄBO, verksamhetschef SÄBO, verksamhetsutvecklare, person som jobbar med Stramaarbete, vårdhygien eller är MAS.

Tema

Webbinarium 1 (38 min)

Vad är HALT och varför mäter vi? Se föreläsningen här

Presentation – Vad är HALT och varför mäter vi? (PDF, 2,3 MB)

Webbinarium 2 (31 min)

Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data. Se föreläsningen här

Presentation – Hur utför jag en mätning? (PDF, 1 MB)

Webbinarium 3 (28 min)

Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt öppen data. Se föreläsningen här

Presentation – Var hittar jag mina HALT-resultat? (PDF, 1,2 MB)

Webbinarium 4 (34 min)

Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg. Se föreläsningen här

Presentation – Att jobba med förbättringsarbete (PDF, 1,5 MB)

Filmer från Temaföreläsningar

Inspelat material finansierat av Nationella Strama inom samarbetsprojektet HALT.

Urinvägsinfektion hos äldre - en (alltför) lätt diagnos?

Föreläsare: Pär-Daniel Sundvall, Distriktsläkare, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral, Nationella Strama och Strama Västra Götalandsregionen.
Filmtid: 18 minuter.

Svårläkta sår - när behöver antibiotika ordineras?

Föreläsare: Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorand Lunds Universitet, Sårcentrum Blekinge och RiksSår.
Filmtid: 18 minuter.

Metoden Svenska HALT

 • Frivilligt deltagande.
 • Punktprevalensmätning som genomförs valfri dag under vecka 46–47.
 • Baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens evidensbaserade protokoll.
 • Metoden har anpassats till svenska förutsättningar.
 • Datainsamling och återrapportering sker i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Delta i mätningen

 • Särskilda boenden behöver inte föranmäla sig till mätningen.
 • HALT-modulen öppnas automatiskt vecka 46 för alla registrerande enheter i Senior alert med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, demens, korttid, psykiatri och LSS).
 • Läs igenom metodbeskrivning.
 • Studera utbildningsmaterial.
 • Välj en lämplig dag under vecka 46–47 då ni genomför mätningen.

Ta del av resultatet

 • I Senior alert kan olika typer av rapporter tas ut direkt när enheten avslutat och lämnat in sin data. Rapporterna visar jämförelser mellan enheter, kommuner och riket.
 • Folkhälsomyndigheten publicerar en nationell sammanställning "Svenska HALT i korthet" efter mätning.

Metodbeskrivning

Definitioner och kriterier för mätningen.

Metodbeskrivning Svenska HALT (PDF, 1,5 MB)

Utbildningsmaterial

Detta utbildningsmaterial vänder sig till dig som ska genomföra HALT-mätning och till dig som ska vidareutbilda på din enhet. Utbildningsmaterialet innehåller powerpointpresentationer med talmanus i anteckningsfältet, korta instruktionsfilmer (med ljud) om HALT-modulen och registrering samt fallövningar.

Presentationer

Om presentationerna ska skrivas ut, välj utskriftslayout "Anteckningssidor" för att få med talmanus.

Inledning och bakgrund

En kort introduktion till mätning och ämnet.

1. Vad är Svenska HALT (PowerPoint, 2,3 MB)
2. Vårdrelaterade infektioner (PowerPoint, 4,5 MB)

Hur går mätningen till?

Praktisk information om hur mätningen genomförs och vilka kriterier och definitioner som används i Svenska HALT.

3. Enhetsuppgifter (PowerPoint, 2,5 MB)
4. Inkludera vårdtagare (PowerPoint, 2,6 MB)
5. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (PowerPoint, 2,5 MB)
6. VRI och Antibiotikabehandling (PowerPoint, 2,6 MB)
7. Hjälp, stödmaterial och kontaktuppgifter (PowerPoint, 2,6 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

1. Var hittar jag HALT-modul och Enhetsregistrering (3,02 min)
2. Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och Lägga till person (3,33 min)
3. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (3,03 min)
4. Infektions- och Antibiotikaregistrering (11,20 min)
5. Avsluta HALT-mätning (2,16 min)

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar (PDF, 176 kB)
Facit fallövningar (PowerPoint, 4,2 MB)

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se

Gå till toppen av sidan