Infektioner och antibiotika på särskilt boende – En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2022

Lyssna

Publikationen är en sammanställning av 2022 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige (Svenska HALT). Syftet med sammanställningen är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal vård-och omsorg.

I mätningen deltog 149 kommuner och 1 764 enheter med 20 360 vårdtagare. Andelen vårdtagare med en vårdrelaterad infektion var i årets mätning 1,1 procent. Det innebär att den positiva trenden, med en minskad andel VRI, som setts sedan mätningen startade 2014, kvarstår. Andelen vårdtagare med antibiotikabehandling har ökat jämfört med förra årets mätning vilket överensstämmer med den utveckling som även setts i samhället i stort under det senaste året.

I första hand vänder vi oss till dig som är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunal vård-och omsorg, verksamhetschef och personal på särskilt boende. Vi vänder oss även till dig som lokalt eller regionalt arbetar med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, Strama, vårdhygien, smittskydd samt till dig som är beslutsfattare.

Relaterad läsning

Svenska HALT

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23066