Infektioner och antibiotika på särskilt boende – En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2023

Lyssna

Rapporten är en sammanställning av 2023 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige (Svenska HALT). Syftet med sammanställningen är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal vård-och omsorg.

I mätningen deltog 144 kommuner och 1 809 enheter med 20 715 vårdtagare. Andelen vårdtagare med en vårdrelaterad infektion var i årets mätning 1,5 procent. Det innebär att de senaste årens nedåtgående trend för VRI-förekomst är bruten. Andelen vårdtagare med antibiotikabehandling är den högst noterade sedan HALT-mätningen startade. Nivåerna i HALT-mätningen överensstämmer med de förändringar av antibiotikaförskrivning som setts i samhället i stort de senaste åren.

I första hand vänder vi oss till dig som är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunal vård-och omsorg, verksamhetschef och personal på särskilt boende. Vi vänder oss även till dig som lokalt eller regionalt arbetar med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, Strama, vårdhygien, smittskydd samt till dig som är beslutsfattare.

Relaterad läsning

Svenska HALT

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24044