Infektionskänslighet hos barn och covid-19

Lyssna

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten i samråd med Barnläkarföreningen och ”NPO barn och ungas hälsa” tagit fram ett underlag kring infektionskänsliga barn och covid-19 utifrån aktuellt kunskapsläge. Hos infektionskänsliga barn ser man ingen ökad risk för svår covid-19. Barn med infektionskänslighet behöver inte vidta särskilda förebyggande åtgärder i större utsträckning än för andra infektioner, för att förhindra svår covid-19.
Barn generellt löper ingen ökad risk att smittas och har lägre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19.

För enskilda patienter som kan behöva särskilda råd och rekommendationer hänvisas till diskussion med patientansvarig läkare och befintliga råd från Barnläkarföreningens särskilda delföreningar.

Det är alltid viktigt att barn med kroniska sjukdomar, inklusive sjukdomar som är förenade med infektionskänslighet, ska vara välbehandlade.

Relaterad läsning

Ytterligare information framgår av Barnläkarföreningens webbplats (barnlakarforeningen.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 13
Artikelnummer: 20097