Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram – Hälsoekonomisk utvärdering

Lyssna

Underlaget är en hälsoekonomisk analys som undersöker kostnadseffektiviteten av att införa vaccination mot säsongsinfluensa i ett särskilt vaccinationsprogram till riskgrupper jämför med ingen vaccination.

Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot influensa till riskgrupper – beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”. Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 35
Artikelnummer: 15113