Information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter

Lyssna

Den 1 augusti 2022 börjar nya regler gälla vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Du kan läsa mer om de nya reglerna för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter i vårt informationsblad för detaljhandeln.

Informationsbladet sammanfattar vissa bestämmelser som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Det är viktigt att du som detaljhandlare känner till alla regler som gäller för verksamheten.

Översättningar till andra språk

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22146